Test naskórkowe – płatkowe (tzw. Patch –testy)

Metoda ta polega na umieszczeniu alergenów w specjalnych komorach i umieszczeniu ich plastrami na plecach.
Wyniki odczytuje się po 48 i 72 godzinach. Istnieje kilka zestawów tych testów:

Europejska Seria Podstawowa S – 1000

Dwuchromian potasu 0,5% waz.
Parafenylenodiamina 1,0% waz.
Mieszanka tiuramów 1,0% waz.
Siarczan neomycyny 20% waz.
Chlorek kobaltu (II) sześciowodny 1,0% waz.
Benzokaina 5,0% waz.
Siarczan niklu sześciouwodniony 5,0% waz.
Kliochinol 5,0 % waz.
Kalafonia 20 % waz.
Mieszanka parabenów 16% waz.
N-fenylo-N-izopropylo-4-fenylenodiamina 0,1% waz.
Alkohole wełny (Lanolina) 30% waz.
Mieszanka merkaptanów 2,0 %
Żywica epoksydowa 1,0 %
Balsam peruwiański 25 % waz.
Żywica 4-tert- butyloformaldehydowa 1,0% waz.
2-Merkapto benzotiazol 2,0 % waz.
Formaldehyd 1,0% wod.
Mieszanka zapachowa I 18 % waz.
Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1 % waz.
Quaternium 15 1,0% waz.
Primina (2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon) 0,01 % wod.
Metylochloroizotiazolin (Kathon CG) 0,01 % wod.
Budezonid 0,01% waz.
21-Piwalan tiksokortolu 0,1% waz.
Metylodibromoglutaronitryl 0,5 % waz.
Mieszanka zapachowa II 14 % waz.
Lyral 5,0 % waz.

Seria Skrining Dentystyczny DS-100

Metakrylan metylu 2,0% waz.
Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2,0% waz
Dimetakrylan uretanu 2,0% waz.
Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2,0% waz.
2,2-bis[4-(2-hydroksy-3-metakryloiloksypropoksy)fenylo]propan (BIS-GMA) 2,0% waz.
N,N'-dimetylo-4-toluidyna 5,0% waz.
2-hydroksy-4-metoksybenzofenon 10,0% waz.
Dimetakrylan butano-1 ,4-diolu 2,0% waz.
2,2-bis(4-metakryloksy)fenylopropan (BIS-MA) 2,0% waz.
Dwuchromian potasu 0,5% waz.
Rtęć 0,5% waz.
Chlorek kobaltu 1,0% waz.
Metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA) 2,0% waz.
Tiosiarczan sodowy złota 2,0% waz.
Siarczan niklu 5,0% waz.
Eugenol 2,0% waz.
Kalafonia 20,0% waz.
N-etyloamid kwasu 4-toluenosulfonowego 0,1% waz.
Formaldehyd 1,0% wod.
Toluiloetanoloamina 2,0% waz.
Siarczan miedzi 2,0% waz.
Metylohydrochinon 1,0% waz.
Chlorek palladu 2,0% waz.
Chlorek aluminium sześciouwodniony 2,0% waz.
Kamforochinon 1,0% waz.
Metakrylan N,N-dimetyloaminoetylu 0,2% waz.
Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
2(2-hydroksy-5-metylo-fenylo)benzotriazol 1,0% waz.
Metakrylan tetrahydrofurfurylu 2,0% waz.
Cyna 50,0% waz.